Lipsko

Komenda Powiatowa PSP w Lipsku

Lipsko, ul. Partyzantów 3

Ochotnicze Straże Pożarne

Na obszarze powiatu lipskiego funkcjonuje 45 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Spośród nich 11 jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Ratownictwo Medyczne

Aktualnie podmiotem świadczącym usługi z zakresu ratownictwa medycznego na terenie powiatu lipskiego jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

Share