Ratownictwo Medyczne Lipsko

Aktualnie podmiotem świadczącym usługi z zakresu ratownictwa medycznego na terenie powiatu lipskiego jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

  • Podstacja Lipsko ul. Śniadeckiego 2

–  W 03-91 Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego (dyżur całodobowy)

WLI 16230 – „S” – Volkswagen Crafter / Auto Form

 

 

 

 

 

 

 

– W 03-92 Podstawowy zespół ratownictwa medycznego (dyżur dwunastogodzinny)

WLI 00230 – „P” – Mercedes Benz Sprinter / Auto Form

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od lipca 2012 roku wszystkie zgłoszenia na numery alarmowe pogotowia ratunkowego z terenu powiatu kierowane są do Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Radomiu. Telefon alarmowy: 999. Pozostałe numery: 48 362 22 88, 48 362 22 80, 664 786 165.

Share