ŁOPATKI: Ćwiczenia zgrywające strażaków

W miniony wtorek strażacy z powiatu puławskiego odbyli ćwiczenia zgrywające. Miejscem ćwiczeń był teren Zakładu Przemysłu Owocowo Warzywnego „Materne-Polska” Sp. z o.o. w Łopatkach w gminie Wąwolnica.

Foto: mł. bryg. Monika Ryciak, KP PSP Puławy

We wtorek (14.11) strażacy z powiatu puławskiego zostali zadysponowani na ćwiczenia zgrywające, które przeprowadzono na obiektach Zakładu Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Materne-Polska” Sp. zo.o. Scenariusz ćwiczeń zakładał przeprowadzenie dwóch epizodów tj. awarię przemysłową, w wyniku której doszło do uwolnienia się amoniaku do środowiska oraz pożar magazynu opakowań na terenie zakładu. Z zadaniami zmierzyło się 73 strażaków z 14 zastępów.

Ćwiczenia miały na celu przede wszystkim:

  • rozpoznanie operacyjne obiektu pod kątem warunków i możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych ze zwróceniem szczególnej uwagi na: zagrożenia związane z wykorzystaniem w procesie technologicznym amoniaku, drogi ewakuacyjne, zaopatrzenie wodne, średnią ilość osób przebywająca w obiekcie, konstrukcję budynków,

  • praktyczne przećwiczenie zasad współpracy pomiędzy służbami oraz pracownikami zakładu podczas działań ratowniczo-gaśniczych,

  • zapoznanie członków OSP oraz funkcjonariuszy PSP i ZSP ze specyfiką działań przy awariach chemicznych,

  • doskonalenie umiejętności dowodzenia na różnych poziomach,

  • praktyczne sprawdzenie systemów alarmowania, powiadamiania i dysponowania,

  • doskonalenie współdziałania sił i środków OSP funkcjonujących w ramach plutonu ratowniczego

W ramach ćwiczeń sprawdzono działanie systemów alarmowania, powiadamiani i dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej. Z kolei pracownicy zakładu zapoznali się z zasadami organizacji ewakuacji i obowiązkami ciążącymi na poszczególnych osobach.

W ćwiczenia zaangażowano 3 zastępy Komendy Powiatowej PSP w Puławach, jednostki OSP KSRG z Wąwolnicy, Kurowa, Kłody, Nałęczowa, Pożoga, Kazimierza Dolnego, Wierzchoniowa, Baranowa oraz Bałtowa, a także miejscowa OSP i zastęp ratownictwa chemicznego z Zakładowej Straży Pożarnej Grupy Azoty „Puławy” S.A.

Autor zdjęć: mł. bryg. Monika Ryciak, KP PSP Puławy

Share