Ochotnicza Straż Pożarna w Ułężu

Ułęż 102, 08-504 Ułęż

Ułęż to położona nad rzeką Wieprz wieś w powiecie ryckim o długiej i bogatej historii. Od ponad 90. lat działa tutaj Ochotnicza Straż Pożarna. Historia tej jednostki to pasmo licznych sukcesów, ale również wielu ciężkich chwil.

Jednostka założona została w 1924 roku. Początki działalności były trudne. Na wyposażenie składał się beczkowóz garażowany w baraku. Do dyspozycji druhów był też wóz konny należący do jednego z członków. Pierwszą sikawkę odkupiono za środki zgromadzone ze składek członkowskich od szkoły rolniczej.

Foto: Archiwum OSP Ułęż

Po niedługim czasie na wyposażenie włączono wóz, który ułęscy druhowie samodzielnie wykonali. Później dzięki wsparciu powiatu udało się pozyskać drugą sikawkę i beczkowóz. Tak docieramy do czasów okupacji hitlerowskiej. Z tym okresem wiąże się historia porzuconego przez Niemców w pobliżu remizy wyeksploatowanego Forda. Strażacy mieli nadzieję, że będą mogli wykorzystać samochód w swojej służbie. Szybko okazało się jednak, że auto jest niesprawne a liczne próby naprawy zakończyły się niepowodzeniem. Wkrótce pojazd przepadł. Po wojnie pozostały jedynie: wóz konny, sikawki, bosaki, tłumice i drabina Szczerbowskiego. Ze straży pożarnej w Puławach druhowie otrzymali jeszcze motopompę, której nadano imię Agata.

W sierpniu 1955 roku ułęskim druhom przychodzi mierzyć się z pierwszym większym pożarem, w wyniku którego doszczętnemu spaleniu uległa niemal cała zabudowa. W działaniach wykorzystali oni strażacką sikawkę i motopompę. Prawdziwy rozkwit przypada na drugą połowę lat 50` i lata 60`. Ochotnicy otrzymują do dyspozycji samochód Star 25 z Zawodowej Straży Pożarnej w Rykach. To sprawia, że OSP w Ułężu jest najlepiej wyposażoną jednostką w powiecie. Wóz otrzymał wtedy imię Florian. Druhowie odnosili liczne sukcesy w zawodach sportowo-pożarniczych. Niestety, to co dobre nie trwa wiecznie. W pewnym momencie w szeregach OSP następuje załamanie skutkujące utratą samochodu bojowego.

Wozy bojowe znajdujące się obecnie na wyposażeniu OSP w Ułężu / Powiśle112.info

Sytuacja na krótko stabilizuje się pod koniec lat 60`. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców możliwe było ukończenie budowy domu strażaka. Połowa lat 70` przynosi kolejny – trwający 20 lat – kryzys w działalności jednostki. Członkowie podejmowali jeszcze starania o nadanie sztandaru, jednak motywacja do działań słabła.

Jednostkę udało się reaktywować w 1996 roku. Wówczas ufundowany został sztandar. Strażacy na akcje jeździli prywatnym żukiem należącym do jednego z druhów. W 2003 roku dzięki staraniom Komendanta Gminnego OSP, Wójta i Rady Gminy Ułęż udało się pozyskać pożarniczego żuka, który służy druhom do dziś.

Z każdym rokiem w ułęskiej strażnicy przybywa sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia działań ratowniczych. Na wyposażeniu są już: motopompa szlamowa, motopompa pływająca i motopompa pożarnicza PO-5. Ponadto agregaty prądotwórcze, pilarki łańcuchowe do drewna , przecinarka do stali i betonu, a także zestaw ratownictwa medycznego z torbą PSP-R1, deską ortopedyczną i szynami ortopedycznymi. Są również radiotelefony i podstawowy sprzęt gaśniczy. Druhowie posiadają skompletowane ubrania specjalne typu Nomex, hełmy m-ki Calisia, buty specjalne typu Officer, a także ochronne rękawice FireMax. Szybkie i sprawne alarmowanie jednostki zapewnia  system selektywnego powiadamiania.

W 2016 roku przed budynkiem remizy stanęła figurka Św. Floriana, dzieło miejscowego rzeźbiarza p. Jana Noworolnika / Powiśle112.info

Ciągły rozwój potencjału sprzętowego sprawia, że na żuku – jedynym samochodzie jaki znajduje się na wyposażeniu OSP – zaczyna brakować miejsca. Druhowie marzą o pozyskaniu samochodu, który będzie miał zbiornik na wodę. Kilkuletnie starania przynoszą efekt. Pod koniec 2016 roku, dzięki wsparciu władz Gminy Ułęż, do jednostki trafił średni samochód gaśniczy Volvo FL614 (GBA 1,8/20) ze szwedzką zabudową pożarniczą. Druhowie z Ułęża podejmują już starania o włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Na dzień dzisiejszy Ochotnicza Straż Pożarna w Ułężu liczy 30 członków, spośród których 24 ukończyło kurs podstawowy uprawniający do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Kurs ratownictwa technicznego ukończyło 10 druhów, kurs dowódców OSP 8 druhów, kurs naczelników 2 druhów, kurs kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego 7 druhów, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy 8 druhów. Wśród strażaków są również zawodowi ratownicy medyczni, których wiedza oraz zdobyte doświadczenie przekładają się na sprawność i skuteczność podejmowanych działań ratowniczych

Każdego roku strażacy z Ułęża są wielokrotnie dysponowani przez Stanowisko Kierowania KP PSP w Rykach do pożarów (dominują pożary traw, młodników lasów), licznych zdarzeń drogowych (na przebiegającej w pobliżu dk-48, jak również na drogach lokalnych) oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń, na ogół spowodowanych groźnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Sekcja historyczna podczas pokazu w Rykach, Maj 2013r. / Powiśle112.info

Oprócz działalności interwencyjnej druhowie aktywnie uczestniczą w życiu lokalnej społeczności poprzez udział w uroczystościach religijnych, państwowych i strażackich. Od kilku lat aktywnie uczestniczą w akcji krwiodawstwa pod hasłem „Ognisty Ratownik Gorąca Krew” – plasując się zawsze w czołówce województwa lubelskiego. Przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zrzeszająca 16 dziewcząt i chłopców, którzy pod okiem starszych kolegów poznają tajniki pożarnictwa, a także reprezentują swoją OSP na zawodach sportowo-pożarniczych. Od 2009 roku na bazie odrestaurowanej sikawki strażackiej działa sekcja historyczna. Jej członkowie dzielnie reprezentują OSP oraz powiat na dorocznych Mazowieckich Zawodach Sikawek Strażackich w Garwolinie, a także uświetniają swoimi występami strażackie jubileusze.

Strażakom z Ułęża pozostaje życzyć spełnienia marzeń, niegasnącego zapału do służby i dalszego rozwijania jednostki, a przede wszystkim tylu szczęśliwych powrotów, co wyjazdów.

Podział bojowy:

527[L]66 – GLM 8 – Żuk / FSC Lublin
527[L]69 – GBA 1,8/20 – VOLVO FL614 / Floby Autokaross (Szwecja)

OSP Ułęż w Internecie:

Facebook | Strefa druha | Portal osp.pl


Serdeczne podziękowania za wszelką pomoc w przygotowaniu sesji zdjęciowej składam Gospodarzowi OSP Ułęż druhowi Rafałowi Gągale.

Share