Puławy

Charakterystyka

Komenda Powiatowa PSP w Puławach

Puławy, ul. Lubelska 51

Ochotnicze Straże Pożarne

Na obszarze powiatu puławskiego funkcjonuje 68 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Spośród nich 20 jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Zakładowa Straż Pożarna Grupa Azoty PUŁAWY

Jednostka została powołana w 1964 roku, dla zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego na rozległym terenie Zakładów Azotowych PUŁAWY – jednego z największych przedsiębiorstw branży chemicznej w Polsce. ZSP Grupy Azoty Puławy jako jedna z pięciu zakładowych straży pożarnych działa w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, stanowiąc istotne wsparcie dla pozostałych podmiotów ochrony pożarowej w Powiecie puławskim. Jest również jednym z sygnatariuszy SPOT (System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych).

Państwowe Ratownictwo Medyczne

Share