Ratownictwo Medyczne Puławy

Aktualnie podmiotem świadczącym usługi z zakresu ratownictwa medycznego na terenie powiatu puławskiego jest SPZOZ Puławy. W ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Miejskiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ Puławy funkcjonuje pięć rozlokowanych na terenie powiatu zespołów wyjazdowych.


Podstacja Puławy, ul. Józefa Bema 1

  • [L0601] Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego (dyżur całodobowy)

 – Mercedes Benz Sprinter 319 Bluetec/WAS

  •  [L0602] Podstawowy zespół ratownictwa medycznego (dyżur całodobowy)

 – Mercedes Benz Sprinter / AutoForm


Podstacja Nałęczów, ul. Kolejowa 7

  • [L0603] Specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego (dyżur całodobowy)

GD 287JW  – Mercedes Benz Sprinter 319 Bluetec/WAS


Podstacja Kazimierz Dolny, ul. Lubelska 32/34

  • [L0604] Podstawowy zespół ratownictwa medycznego (dyżur całodobowy)

GD 208LF – Mercedes Benz Sprinter 316 Bluetec/WAS


Podstacja Baranów, ul. Puławska

  • [L0606] Podstawowy zespół ratownictwa medycznego (dyżur całodobowy)

GD 286JW  – Mercedes Benz Sprinter 316 Bluetec/WAS


Od grudnia 2013 roku wszystkie zgłoszenia na numery alarmowe pogotowia ratunkowego z terenu powiatu kierowane są do Zintegrowanej Dyspozytorni Medycznej Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie. Telefon alarmowy: 999.

Share