Rycerze Floriana

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Ułężu

    Ułęż to położona nad rzeką Wieprz wieś w powiecie ryckim o długiej i bogatej historii. Od ponad 90. lat działa tutaj Ochotnicza Straż Pożarna. Historia tej jednostki to pasmo licznych sukcesów, ale również wielu ciężkich chwil.


  • ZSP Grupa Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.

    Funkcjonowanie Zakładowej Straży Pożarnej (ZSP) jest – co zrozumiałe – nierozerwalnie związane jest z działalnością Grupy Azoty Puławy. Historia jednej z największych w kraju wytwórni nawozów sztucznych sięga 1960 roku. 19 grudnia tegoż roku Rada Ministrów uchwałą numer 48/60 ustaliła lokalizację fabryki związków azotowych pod Puławami.