Ryki

Charakterystyka

Komenda Powiatowa PSP w Rykach

Ryki, ul. Warszawska 25

Ochotnicze Straże Pożarne

Na obszarze powiatu ryckiego funkcjonuje 51 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Spośród nich 13 jednostek włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wojskowe Straże Pożarne

Ratownictwo Medyczne

Aktualnie podmiotem świadczącym usługi z zakresu ratownictwa medycznego na terenie powiatu ryckiego jest spółka ARION Med sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

Share