KP PSP Ryki


  • KP PSP RYKI: Strażacy odwiedzili szkoły

    Funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Rykach w grudniu 2017 i styczniu 2018 odwiedzali szkoły podstawowe i gimnazja działające na terenie powiatu. W trakcie spotkań przekazywali kalendarze PSP na 2018 rok, a także prowadzili pogadanki na temat zagrożeń sezonu grzewczego.


  • RYKI/OPOLE LUB.: Przetargi z projektu „Kolej” rozstrzygnięte

    KW PSP we Wrocławiu ogłosiła wyniki przetargu na realizację zadania pn. „Dostawa 8 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego. Jeden z tych wozów zasili podział bojowy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej KP PSP w Rykach. Z kolei w Szczecinie wybrano dostawcę 16 minibusów, z których jeden trafi do Opola Lubelskiego.