Zwoleń

Charakterystyka

Komenda Powiatowa PSP w Zwoleniu

Zwoleń, ul. Lubelska 6

Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie powiatu zwoleńskiego działa 35 jednostek ochotniczych straży pożarnych. Spośród nich 12 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Ratownictwo Medyczne

Aktualnie podmiotem świadczącym usługi z zakresu ratownictwa medycznego na terenie powiatu zwoleńskiego jest spółka SP ZZOZ w Zwoleniu

Share